Lịch sinh hoạt đầu khóa lớp VB2 K18

Kính mời sinh viên Hệ VB2 K18 đến dự buổi sinh hoạt đầu khóa lúc 18:00 ngày 04/03/2019 tại phòng B204 (Văn phòng Khoa BCTT).

Tổng kết Hội nghị Khoa học sinh viên 2019

Ngày 27/05/2019, Khoa BC&TT tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2019, các công trình nghiên cứu SV K15 – CLC đã được báo cáo và nhận phản biện trước Hội đồng khoa học.

Học bổng Celeb Group 2018

Chương trình học bổng Celeb Group dành cho các bạn sinh viên Báo chí - Truyền thông tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và có học lực loại Khá trở lên. 

 

 

Cơ hội trở thành Cử nhân Truyền thông Báo chí của ĐH Deakin (Úc)

​Chương trình Cử nhân Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) liên kết 2+2 giữa Trường ĐH Deakin (Úc) và Trường ĐH KHXH&NV đang tuyển sinh khóa 2018.

Báo Võ Thuật tuyển Cộng tác viên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thể thao Sài Gòn tuyển Cộng tác viên viết bài cho các website www.VoThuat.vn; www.tapthehinh.net; v.v…

Thời khóa biểu Học kỳ 1 NH 2018-2019 (Tất cả các lớp Chính quy)

Kính mời sinh viên Khoa BCTT (Hệ Chính quy) cập nhật Thời khóa biểu Học kỳ 1, năm học 2018-2019. Thời khóa biểu gồm các môn: Biên tập Truyền hình, Tường thuật chuyên ngành Nội chính, v.v

Thời khóa biểu Học kỳ 1 NH 2018-2019 (Tất cả các lớp CLC)

Kính mời sinh viên Khoa BCTT (Hệ CLC) cập nhật Thời khóa biểu Học kỳ 1, năm học 2018-2019. Thời khóa biểu gồm các môn: Luật Báo chí và Đạo đức nghề báo. Phương pháp nghiên cứu khoa học, v.v

Cập nhật TKB Học kỳ 2, năm học 2018-2019 Hệ VB2

Kính mời sinh viên lớp VB2 K18 cập nhật Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2018-2019. Thời khóa biểu gồm các môn: Cơ sở lý luận báo chí và truyền thông, Nhập môn các loại hình báo chí, Quan điểm của Đảng CSVN về BC...

Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2018-2019 Hệ VHVL

Kính mời sinh viên Khoa BCTT (Hệ VHVL) cập nhật Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2018-2019. Thời khóa biểu gồm các môn: Nghiệp vụ Phóng viên, Nghiệp vụ Biên tập viên, Đối thoại Truyền hình, v.v