Học bổng AEON dành cho SV năm 3

Trân trọng thông tin đến sinh viên thông tin học bổng AEON năm học 2019 - 2020 dành cho sinh viên khóa 2017.

Cơ hội trở thành Cử nhân Truyền thông Báo chí của ĐH Deakin (Úc)

​Chương trình Cử nhân Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) liên kết 2+2 giữa Trường ĐH Deakin (Úc) và Trường ĐH KHXH&NV đang tuyển sinh khóa 2018.

Báo Võ Thuật tuyển Cộng tác viên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thể thao Sài Gòn tuyển Cộng tác viên viết bài cho các website www.VoThuat.vn; www.tapthehinh.net; v.v…