Học bổng Kumho Asiana 2018

Với mục đích đào tạo nhân tài và phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam, năm 2018, Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana tiếp tục triển khai cấp học bổng cho tân sinh viên vượt khó học giỏi. 

Cơ hội trở thành Cử nhân Truyền thông Báo chí của ĐH Deakin (Úc)

​Chương trình Cử nhân Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) liên kết 2+2 giữa Trường ĐH Deakin (Úc) và Trường ĐH KHXH&NV đang tuyển sinh khóa 2018.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn tuyển Phóng viên

Thời báo Kinh tế Sài Gòn (bao gồm KTSG, Saigon Times Daily, Saigon Times Weekly, Sài Gòn Tiếp Thị và Thời báo Vi tính Sài Gòn) cần tuyển SV năm cuối hoặc SV mới ra trường cho công việc Phóng viên