Danh sách môn học dự kiến HK1 NH 2020 - 2021

Khoa BC&TT thông tin đến sinh viên Danh sách môn học dự kiến HK1 NH 2020 - 2021 cho sinh viên hệ Chính quy.

Chiêu sinh khóa học "Kỹ năng Dẫn chương trình"

Khoa BC&TT tổ chức đào tạo các khoá ngắn hạn nhằm phục vụ nhu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng của cá nhân và doanh nghiệp có quan tâm.

Cơ hội trở thành Cử nhân Truyền thông Báo chí của ĐH Deakin (Úc)

​Chương trình Cử nhân Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) liên kết 2+2 giữa Trường ĐH Deakin (Úc) và Trường ĐH KHXH&NV đang tuyển sinh khóa 2018.

Công ty Truyền thông AltaMinds tuyển dụng sinh viên thực tập 2020

Đây là cơ hội cho các bạn trẻ, sinh viên sắp ra trường cơ hội học hỏi, trải nghiệm, trau dồi kiến thức thực tiễn thông qua các dự án truyền thông lớn, nhằm tạo ra một thế hệ tài năng, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các công ty sau khi các bạn ra trường.