Tầm nhìn

I. Thông tin chung về khoa

1. Tên khoa
• Tiếng Việt: Khoa Báo chí và Truyền thông
• Tiếng Anh: Faculty of Journalism and Communication

2. Tên viết tắt của khoa
• Tiếng Việt: KBC&TT
• Tiếng Anh: FJC

3. Tên trước đây
Bộ môn Báo chí

4. Cơ quan chủ quản
Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

5. Địa chỉ của khoa
Phòng A107, 10-12 Đinh Tiên Hoàng
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

6. Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84 (8) 39104043
Số Fax: +84 (8) 39104043
Email: baochi@hcmussh.edu.vn
Website: http://baochi.hcmussh.edu.vn

7. Năm thành lập khoa:
Năm 2007

II. Tầm nhìn chiến lược

Giai đoạn 2011-2015 là giai đoạn mà Trường ĐHKHXH&NV – một thành viên của ĐHQG-HCM đã xác tín sự lựa chọn chiến lược của Trường trong việc phát triển theo hướng một đại học nghiên cứu hàng đầu ở phía Nam đất nước. Lựa chọn này là một chỉ dẫn quan trọng để các đơn vị thành viên của trường xây dựng các kế hoạch phát triển cụ thể phù hợp với yêu cầu phát triển chung của trường.

Khoa Báo chí và Truyền thông là đơn vị đào tạo còn non trẻ nhưng có nhiều triển vọng phát triển nhờ nhiều yếu tố thuận lợi về điều kiện bối cảnh bên ngoài cũng như khả năng nội tại. Hiện tại Khoa Báo chí và truyền thông đang là một trong ba địa chỉ đào tạo báo chí chính thức và có uy tín ở Việt Nam, là địa chỉ đào tạo báo chí chính thức duy nhất ở phía Nam. Khoa được hậu thuẫn rất quan trọng từ môi trường hoạt động báo chí năng động và nhạy bén của báo chí TP.HCM, từ môi trường hoạt động truyền thông rất đa dạng và phong phú của các doanh nghiệp TP.HCM. Đội ngũ giảng viên của khoa về cơ bản còn rất trẻ và được đào tạo cơ bản từ nước ngoài, có khả năng tiếp cận nhiều yêu cầu phát triển của lĩnh vực báo chí và truyền thông trong tương lai.

Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015 của Khoa Báo chí và Truyền thông được xây dựng trên cơ sở định hướng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV giai đoạn 2011-2015 và phản ánh nhu cầu cũng như khả năng phát triển của Khoa trong những điều kiện cho phép về nguồn lực phát triển.

Phát triển Khoa BC&TT thành địa chỉ đào tạo và nghiên cứu hàng đầu ở các tỉnh phía Nam về truyền thông đại chúng, đặc biệt là về báo chí và truyền thông doanh nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2015 trở thành địa chỉ đào tạo báo chí ở bậc đại học theo mô hình chất lượng cao, được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) và liên thông với môi trường đào tạo quốc tế.

Triển khai tổ chức đào tạo báo chí bậc cao học từ năm 2013.

Cập nhật và hiện đại hóa chương trình đào tạo báo chí theo thiết kế module hóa, phù hợp với bối cảnh hội tụ báo chí đa phương tiện và có khả năng liên thông với chương trình đào tạo báo chí của các nước tiên tiến.

Đến năm 2015, xây dựng Trung tâm Nghiên cứu truyền thông nhằm thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về công chúng truyền thông và quản trị truyền thông để tăng cường vai trò học thuật của khoa đối với các cơ quan báo chí, truyền thông và quản lý.

KBC&TT
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.