Hệ đào tạo cử nhân Báo chí liên kết 2+2 với Đại học Deakin (Úc)


Chương trình Cử nhân Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) liên kết 2+2 giữa Đại học Deakin (úc) và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM được thực hiện nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, sáng tạo, năng động và làm việc hiệu quả trong môi trường truyền thông trong nước và quốc tế.

Thông tin chi tiết về chương trình liên kết 2 + 2 (xem tại đây)
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.