Giới thiệu Khóa học trực tuyến Nâng cao năng lực truyền thông

Khoa Báo chí và Truyền thông giới thiệu đến cộng đồng khóa học trực tuyến “Nâng cao năng lực truyền thông”, đây là một hình thức giảng dạy mới thông qua nền tảng trực tuyến. Khóa học được thiết kế và vận hành bởi Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học KHXHNV TP.HCM và Học viện Báo chí – Tuyên truyền Hà Nội.

Khóa học gồm 5 nội dung chính, mang đến những kiến thức tổng quát và chuẩn xác về “Năng lực Truyền thông” cho cộng đồng.

1. Truyền thông và Năng lực truyền thông
2. Hệ thống truyền thông Việt Nam
3. Công chúng thông minh
4.Ứng xử trên truyền thông xã hội
5. Truyền thông và xã hội

 

Với những nội dung của khóa học, chúng tôi mong muốn giúp công chúng:

1. Hiểu được định nghĩa "truyền thông", "năng lực truyền thông" và chức năng của truyền thông.
2. Hiểu được đặc thù, xu hướng và quy định quản lý truyền thông tại Việt Nam.
3. Phân biệt được tin tức đáng tin cậy và tin giả để trở thành công chúng thông minh.
4. Biết cách ứng xử phù hợp trong môi trường truyền thông xã hội.
5. Hiểu được tác động của truyền thông đối với cá nhân, xã hội và tìm hiểu về hệ thống truyền thông khu vực.

Khóa học hoàn toàn miễn phí,tham gia khóa học tại đây!

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.