Học Bổng Eramus

Hiện tại UCAM đang dành 2 suất học bổng dành cho sinh viên Việt Nam để sang học trao đổi tại UCAM.

Quyền lợi của sinh viên: Miễn phí học phí (nhờ Thỏa thuận giữa hai trường), sinh viên sẽ được cấp 5100 euro để chi trả cho các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác trong thời gian theo học.

Thời gian trao đổi: từ tháng 2/2017 đến tháng 6/2017.
Các môn học có thể trao đổi được đính kèm trong file.

Điều kiện đăng ký: GPA > 7.5 và IELTS > 6.0 ( hoặc tương đương, nếu sinh viên chưa có IELTS thì sẽ tham dự buổi phỏng vấn với trường UCAM)

Quy trình xét hồ sơ:
Xét hồ sơ và phỏng vấn từ 30/11/2016 đến 7/12/2016
Thông báo kết quả vào ngày 7/12/2016.
Thông tin chi tiết về hồ sơ và visa, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp với đại diện trường UCAM tại Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.