Hệ Chính quy tập trung

Chuyên ngành Báo chí

Đào tạo những cử nhân báo chí vừa hồng, vừa chuyên: nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần dũng cảm đấu tranh bảo vệ danh dự và quyền lợi Quốc gia, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, bảo vệ lẽ phải và sự công bằng; có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, văn hoá; có khả năng phân tích, bình luận thời sự trong nước và thế giới; có trình độ lý thuyết và khả năng thực hành báo chí; có tác phong làm việc kỷ luật, khoa học; có tinh thần cầu tiến trên cơ sở nhận thức đầy đủ về vai trò - vị trí xã hội của truyền thông đại chúng.

Nội dung chương trình đào tạo ngành Báo chí (xem tại đây)

Chuyên ngành Truyền thông

Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt để quản lý và thực hiện công tác truyền thông trong các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội, hoặc các cơ quan truyền thông.

Nội dung chương trình đào tạo ngành Truyền thông (xem tại đây

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.