Thông báo thay đổi lịch học lớp VB2 và VLVH

Do sự thay đổi, sắp xếp lại phòng học của cơ sở Đinh Tiên Hoàng nên thời khóa biểu của các lớp VB2 và VLVH của Khoa Báo chí & Truyền thông (Học buổi tối) sẽ bắt đầu từ 20/03 (Chậm 01 tuần so với lịch học dự kiến ban đầu). 

Lịch học chính thức sẽ được đăng tải trên Website của Khoa và thông báo cho các lớp vào ngày 14/03/2017.

Sinh viên đăng ký môn học từ 27/03/2017 - 31/03/2017 theo thông báo và hướng dẫn của Khoa.

Riêng lịch thi, lịch họp lớp đã thông báo trước đó sẽ không thay đổi.

Trân trọng!

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.