Cơ cấu tổ chức cấp khoa

---~.~﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽

Ban Chủ nhiệm Khoa:

TS. Triệu Thanh Lê
Trưởng Khoa: quản lý chung, quản lý công tác truyền thông, tổ chức nhân sự, đào tạo – bồi dưỡng giảng viên, đào tạo sau đại học, quản lý dự án, hội thảo, tọa đàm quốc tế.
ThS. Phạm Duy Phúc 
Phó Trưởng Khoa: tổ chức sự kiện, tư vấn tuyển sinh, phân công giảng dạy, đào tạo đại học, thanh tra pháp chế, đảm bảo chất lượng.
ThS. Đoàn Hữu Hoàng Khuyên 
Phó Trưởng Khoa: Quản lý nghiên cứu khoa học (đề tài các cấp), hội thảo, tọa đàm trong nước, cơ sở vật chất, thư viện, hoạt động đoàn thể.

Bộ môn Báo chí:
ThS. Phan Văn Tú – Trưởng Bộ môn
ThS. Nguyễn Văn Hà
ThS. Lê Thị Thanh Nhàn
ThS. Phạm Duy Phúc
TS. Nguyễn Thị Phương Trang
TS. Triệu Thanh Lê
ThS. Đoàn Hữu Hoàng Khuyên
ThS. Lê Thị Phong Lan
ThS. Trần Lê Hiếu Hạnh
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền
ThS. Từ Lê Tâm
CN. Nguyễn Minh Bằng (phụ trách giáo vụ hệ Deakin)

Bộ môn Truyền thông:
TS. Hoàng Xuân Phương – Trưởng Bộ môn

TS. Huỳnh Văn Thông
ThS. Huỳnh Minh Tuấn
ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
ThS. Ngô Thị Thanh Loan
ThS. Lê Thị Hồng Lộc
ThS. Nguyễn Công Thanh Dung
Bộ phận văn phòng:
ThS. Nguyễn Thị Ninh: Kế toán, Giáo vụ hệ VHLV, VB2.
Cô Nguyễn Thị Trúc Linh: Thư ký hành chính

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.