Cơ cấu tổ chức cấp khoa

---~.~﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽

Ban Chủ nhiệm Khoa:

TS. Triệu Thanh Lê
Trưởng Khoa


ThS. Phạm Duy Phúc 
Phó Trưởng Khoa


ThS. Đoàn Hữu Hoàng Khuyên 
Phó Trưởng Khoa


Bộ môn Báo chí:

ThS. Phan Văn Tú – Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Văn Hà

ThS. Lê Thị Thanh Nhàn

ThS. Phạm Duy Phúc

TS. Nguyễn Thị Phương Trang

TS. Triệu Thanh Lê

ThS. Đoàn Hữu Hoàng Khuyên

ThS. Lê Thị Phong Lan

ThS. Trần Lê Hiếu Hạnh

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền

ThS. Từ Lê Tâm

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

CN. Nguyễn Minh Bằng


Bộ môn Truyền thông:

TS. Huỳnh Văn Thông– Trưởng Bộ môn

TS. Hoàng Xuân Phương

ThS. Huỳnh Minh Tuấn

ThS. Ngô Thị Thanh Loan

ThS. Lâm Hoài Bách Cát

ThS. Nguyễn Thị Ninh

CN. Nguyễn Tấn KhangGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.