Mục tiêu

I. Thông tin chung về khoa

1. Tên khoa
• Tiếng Việt: Khoa Báo chí và Truyền thông
• Tiếng Anh: Faculty of Journalism and Communication

2. Tên viết tắt của khoa
• Tiếng Việt: KBC&TT
• Tiếng Anh: FJC

3. Tên trước đây
Bộ môn Báo chí

4. Cơ quan chủ quản
Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

5. Địa chỉ của khoa
Phòng A107, 10-12 Đinh Tiên Hoàng
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

6. Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84 (8) 39104043
Số Fax: +84 (8) 39104043
Email: baochi@hcmussh.edu.vn
Website: http://baochi.hcmussh.edu.vn

7. Năm thành lập khoa:
Năm 2007

II. Mục tiêu

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực truyền thông đại chúng.

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu truyền thông đại chúng trong bối cảnh khoa học công nghệ hiện đại đi cùng những yêu cầu phát triển của một xã hội tiến bộ. 

Phục vụ cộng đồng thông qua các chương trình nâng cao năng lực truyền thông công chúng, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông của các tổ chức và địa phương.    

 
  
 


KBC&TT

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.