Mục tiêu

I. Thông tin chung về khoa

1. Tên khoa
• Tiếng Việt: Khoa Báo chí và Truyền thông
• Tiếng Anh: Faculty of Journalism and Communication

2. Tên viết tắt của khoa
• Tiếng Việt: KBC&TT
• Tiếng Anh: FJC

3. Tên trước đây
Bộ môn Báo chí

4. Cơ quan chủ quản
Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

5. Địa chỉ của khoa
Phòng A107, 10-12 Đinh Tiên Hoàng
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

6. Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84 (8) 39104043
Số Fax: +84 (8) 39104043
Email: baochi@hcmussh.edu.vn
Website: http://baochi.hcmussh.edu.vn

7. Năm thành lập khoa:
Năm 2007

II. Mục tiêu


KBC&TT

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.