Chương trình đào tạo bậc Đại học

Kể từ năm học 2018-2019, Khoa BCTT đào tạo 2 chuyên ngành là Báo chí và Truyền thông đa phương tiện

 

Nội dung của ngành Báo chí gồm có các nhóm chính như sau: 


- Nhóm 1: Kiến thức nền tảng về nghề báo (Cơ sở lý luận báo chí, Tác phẩm và thể loại báo chí, Lịch sử báo chí, Kỹ năng tìm kiếm và thẩm định thông tin, Ngôn ngữ báo chí)


- Nhóm 2: Nghiệp vụ báo chí  cơ bản (Viết tin, Phỏng vấn, Tường thuật, Nhiếp ảnh)


- Nhóm 3: Nghiệp vụ báo chí nâng cao (Bình luận, Phóng sự, Biên tập, Thiết kế và Trình bày báo, Ký chân dung, Đồ họa thông tin, Sản xuất tạp chí)


- Nhóm 4: Nghiệp vụ báo chí đa phương tiện (Sản xuất chương trình phát thanh, Sản xuất chương trình truyền hình, Tin và phóng sự truyền hình, Đối thoại truyền hình, Tổ chức và sản xuất nội dung báo trực tuyến...)


- Nhóm 5: Kiến thức và Kỹ năng bổ trợ (Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Tổ chức sự kiện,...)

Chương trình đào tạo chi tiết, vui lòng cập nhật tại đây


Nội dung của ngành Truyền thông đa phương tiện gồm các nhóm chính như sau: 


- Nhóm 1: Kiến thức và kỹ năng truyền thông cơ bản (viết tin, phỏng vấn, tường thuật, nhiếp ảnh)


- Nhóm 2: Kiến thức và kỹ năng sản xuất ấn phẩm sáng tạo (tư duy sáng tạo, thiết kế ấn phẩm, đồ họa thông tin, sản xuất tạp chí)


- Nhóm 3: Kiến thức và kỹ năng sản xuất các sản phẩm audio và video (xây dựng kịch bản, quay và sản xuất hậu kỳ, sản xuất video cho các nền tảng truyền thông mới)


- Nhóm 4: Truyền thông số (xây dựng và quản lý website thông tin, tiếp thị số)


- Nhóm 5: Nghiên cứu truyền thông và quản trị truyền thông (chiến lược và kế hoạch truyền thông, truyền thông thương hiệu, quan hệ công chúng, quản trị dự án, khởi sự doanh nghiệp truyền thông, đạo đức và pháp luật). 

 Chương trình đào tạo chi tiết, vui lòng cập nhật tại đây

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.