• Game Nhận diện

  Game Nhận diệp giúp độc giả có sân chơi thú vị, giúp phân biệt mức độ tin cậy của tin tức trong đời sống thực tế ngày nay.

 • Giới thiệu Khóa học trực tuyến Nâng cao năng lực truyền thông

  Khoa Báo chí và Truyền thông giới thiệu đến cộng đồng khóa học trực tuyến “Nâng cao năng lực truyền thông”, đây là một hình thức giảng dạy mới thông qua nền tảng trực tuyến. Khóa học được thiết kế và vận hành bởi Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học KHXHNV TP.HCM và Học viện Báo chí – Tuyên truyền Hà Nội.

 • MOOC: Để có những sản phẩm giải dạy trực tuyến chất lượng

  Online Course (khoá học trực tuyến) là khái niệm tương đối phổ biến trong lĩnh vực giáo dục những năm trở lại đây. Và MOOC (Media Open Online Course) – các khoá học trực tuyến về truyền thông cho công chúng là sản phẩm đầu ra của dự án MEDLIT (Media Lietracy) hướng tới. Là một thành viên của dự án, Khoa Báo chí & Truyền thông đã chính thức bắt tay vào thực hiện các MOOC này từ đầu năm 2017.

 • Cùng MEDLIT nâng cao năng lực truyền thông cho giới trẻ Đông Nam Á

  Kết thúc tốt đẹp 13 ngày workshop tại Đại học Vienna (từ 10 đến 22/5/2017) là cột mốc quan trọng đánh dấu 2/3 chặng đường của dự án MEDLIT với mục đích “nâng cao năng lực truyền thông” cho giới trẻ các nước Đông Nam Á.